Basistechnieken van een goede communicatie

Communicatie gaat niet vanzelf. Twee personen die dezelfde taal spreken, communiceren niet noodzakelijkerwijs op dezelfde golflengte. Onze vorming over communicatietechnieken geeft concrete hulpmiddelen om de andere beter te doorgronden en onze impact op professionele uitwisselingen te maximaliseren.

 

De deelnemers zullen het volgende leren :

 •  Verbale en niet verbale communicatie ontcijferen
 •  De techniek van actieve luistervaardigheid toepassen
 •  Open vragen stellen
 •  De valstrikken van communicatie ontwijken
 •  Concreet en specifiek zijn
 •  Spreken « tot » in plaats van « over »
 •  Op een assertieve manier standpunten verkondigen
 •  Het referentiekader van de andere begrijpen

 

Behandelde thema's :

 •  Het referentiekader
 •  One way/two ways
 •  Open en gesloten vragen
 •  Existentiële posities
 •  Technieken van actief luisteren (herformulering, luistersignalen,..…)
 •  Begripsprocessen

 

Methode :

Praktijkervaring en directe training van de overgemaakte theorie naast de studie van verklarende feedback.