Professionele conflicten verijdelen

«Misverstanden, tegenstellingen, blokkeringen, incoherenties, conflicten, de onderneming is vaak prooi aan verschijnselen die het gezond verstand te buiten gaat, waar men machteloos de escalatie of het blijven steken in onaanvaardbare situaties moet gadeslaan.

Hoe het hoofd bieden aan deze situaties die altijd verstorend zijn en zoveel energie opslorpen? Hoe kunnen de spanningsvelden die ontstaan aanvaard worden en conflicten beschouwd als opportuniteit van vooruitgang. Onze methode berust op een systemische benadering van de relationele problemen, die het op een unieke manier mogelijk maakt deze te omzeilen en te beëindigen."

 

De deelnemers zullen er het volgende leren :

 •  De uitgangspunten en de mogelijkheden van ontknoping van een conflict omvatten
 •  Positief reageren wanneer geconfronteerd met een conflict
 •  De oorzaken van een conflict ontdekken om op tijd tussen te komen
 •  De rol van mediator spelen
 •  Personen en problemen onderscheiden
 •  Een duurzame en positieve relationele dynamiek doen heropleven
 •  Een gesprek rond conflictoplossing voeren tot de ontknoping

 

Behandelde thema's :

 •   Diagnose van de oorzaken en de aard van de conflicten :
 •  Doelstellingen en de belangen onderscheiden van machtsstrijd
 •  Verwarring van rollen, zoeken naar identiteit
 •  Gebrek aan communicatie
 •  Persoonlijke behoeften
 •  Systemische benadering van conflicten: de drie wetten
 •  Risico's en nadelen van strategieën van
 •  vlucht
 •  verzachting
 •  macht
 •  onderhandeling
 •  De elementen van de onderhandeling: materiële en immateriële factoren
 •  Machtsfactoren
 •  Technieken voor actief luisteren

 

Methode :

Psychologische benadering van conflictmechanismen en verfilmen van geoefende situaties