Delegatie

Beter delegeren om beter te manageren

Een doeltreffende delegatie biedt iedereen voordelen: zij opent voor de medewerkers nieuwe mogelijkheden van vooruitgang en laten ze toe zich actiever te betrekken in de onderneming. Zij laat de manager toe de aldus bespaarde tijd te benutten om zich toe te leggen op andere, productievere activiteiten. Deze vorming zal alle aspecten van delegatie onderzoeken en zal in de diepte bijdragen tot verbeteringen van gedragingen.

 

De deelnemers zullen het volgende leren :

 •  De juiste vorm van delegatie bepalen in functie van het belang van de taak
 •  Een efficiënte controle verzekeren door de opvolging van de delegatie
 •  Bepalen « wat » delegeren
 •  Bepalen « hoever » delegeren
 •  Bepalen aan wie delegeren
 •  De meest voorkomende hinderpalen van delegatie vermijden
 •  De sleutelmomenten van het delegatieproces beheren.

Behandelde thema's :

 • Het verantwoordelijk stellen
 • Delegatie als een proces in de tijd
 • Delegatie en autonomie
 • Het delegeren van SMART objectieven (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden)
 • Twee onafscheidelijke aspecten: delegatie en controle
 • Een cultuur van verwijt of van verantwoordelijkheid?

 

Methode :

De theorie wordt in de praktijk getoetst door middel van verfilmde simulatie.