Manager coach

Manager coach… is méér dan een modeverschijnsel, dit duidt op een nieuwe dimensie van de rol van manager: de capaciteit om de autonomie en de talenten van zijn medewerkers en zijn teams te ontwikkelen. Wanneer een coach er in slaagt zijn gecoachte zover te brengen dat deze zijn interne obstakels die in de weg staan van optimale performantie uit de weg ruimt, zal het natuurlijk potentieel van deze “leerling” zich ten volle uitdrukken zonder dat hij nog nood heeft aan massieve externe technische input. Wat houdt deze nieuwe rol van coach precies in Welke hulpmiddelen en methode worden aangewend bij het coachen van personen? De antwoorden, hulpmiddelen en methoden komen aan bod in onze volledige vorming over coaching.

 

De deelnemers zullen het volgende leren :

 • Meer en meer creatieve ideeën
 • Een verbeterde kwaliteit van relatie
 • Managers die beschikbaar zijn
 • Een betere aanwending van personen, vaardigheden en middelen
 • Snellere en doelmatigere spoedprocedures
 • Een sterk verbeterde capaciteit om zich aan te passen aan omstandigheden en verandering.

 

Behandelde thema's :

 

 • De ontwikkeling van de identiteit van de manager
 • De ontwikkelingsstadia van de manager en zijn team
 • De graden van autonomie
 • De componenten van de manager coach
 • De noodzakelijke bouwstenen van het samenwerkingsverband
 • Communicatie en meta-communicatie
 • Ondernemingsculturen
 • De boordtabel van de verantwoordelijke, het nemen van beslissingen
 • De interventiezones: (operationeel, relatie, team en organisatie)
 • Het raam voor probleemoplossing
 • De vaardigheden van de manager (delegatie, evaluatie, motivatie,…)

 

Methode :

Weinig theorie, veel praktijk en « testsituaties » in “ware grote” verfilmd voor een onmiddellijke feedback uit de oefeningen.

 

Meer info ?

Tel. : +32 (0) 67 77 27 27 of e-mail: office@manacoach.com