Verandering inburgen

Het zijn individuen die verandering invoeren en onderhouden. Wat ook de omvang van de organisatie, de verandering zal pas echt daadwerkelijk ingevoerd zijn wanneer je de anderen zal overtuigd hebben van de noodzaak en de uitvoerbaarheid ervan. De vorming die hier voorgesteld wordt bestudeert de individuele en collectieve reacties op verandering, stelt een inventaris voor van de “mythes” die verandering omringt en verschaft de hulpmiddelen die toelaten de belangrijkste mutaties te beheren met maximale efficiëntie.

 

De deelnemers zullen het volgende leren :

 •  Verandering introduceren
 •  Aanvaardbaarheid verhogen door respect van de stappen in het proces
 •  De weerstand voor verandering behandelen
 •  Het veranderingsproces beheren
 •  De conflicten en crisissen, veroorzaakt door de verandering, beheren
 •  Het veranderingsproces opvolgen

Behandelde thema's :

 •  Het macro-economische verleden van verandering, beknopt
 •  De verandering, een hulpmiddel voor management
 •  De onvermijdelijke stappen voor verandering (ontkennen, afdingen, woede, depressie, integratie)
 •  De 3 processen van verandering : de visie bepalen, visie begrijpen en communiceren, begrijpen en implementeren van de visie
 •  De individuele aspecten van de verandering
 •  De collectieve aspecten van de verandering
 •  De organisatorische aspecten van de verandering
 •  De rol van de leader
 •  Visie en missie van de onderneming
 •  Check-list voor verandering

 

Methode :

Theorie gericht op een diepe bewustwording van de impact van verandering op de mens en de ermee gepaard gaande gevolgen.