Doeltreffende argumenten

Werden de behoeften van uw klant herkend en hebt u zijn aankoopmotivatie ontdekt ?

Nu gaat het erom doeltreffende argumenten aan te voeren.

 

  • Welke winsten zult u naar voor brengen ?
  • Welke bewijzen zult u gebruiken ?
  • Hoe zult u uw argumentatie aanvatten ?
  • Hoe zult u deze structureren ?
  • Welke tussentijdse bevestigingen hebt u nodig ?

 

Tijdens deze halve praktijkdag gericht op uw eigen argumenten, werken wij rond de antwoorden op deze vragen.

  

Methode:

Actieve en participatieve pedagogie, met inbegrip van een theoretische inbreng, in beeld gebrachte situaties of groepswerken.