Overtuigen

U vindt het soms moeilijk om de juiste woorden te vinden, het adequate argument om uw ideeën over te brengen ? Deze opleiding zal u de nodige tools en methodes aanreiken om u doelmatiger op te stellen in uw dagelijkse relaties met de hiërarchie, het team van kaderleden en de collega’s.

  

Doelstellingen:

 • U leert een invloed uit te oefenen in eender welke niet-hiërarchische relatie.
 • U bent meer overredend en overtuigend.
 • U leert hoe u in benarde situaties een positieve invloed kan uitoefenen.
 • U leert uw talenten en persoonlijke competenties beter te benutten.

 

Inhoud:  

 • De overtuigingstechnieken:
 • Vragen kunnen stellen aan zijn gesprekspartner.
 • Luisteren en inspelen op de bemerkingen.
 • Vooruitlopen op de bezwaren en vragen.
 • Zijn ideeën met overtuiging verdedigen.
 • Toegevingen kunnen doen. 
 • Uitwerken van de argumenten.
 • Vooruitlopen op de bezwaren.
 • Onderhandelen en een realistisch compromis vinden.
 • De 4 onderhandelingstypes
 • De 4 principes van het integratief onderhandelen
 • De onderhandelingsstadia

 

Methode :

Actieve en participatieve pedagogie die theorie inbreng, rollenspellen, gefilmde oefeningen en groepstaken  inhoudt.