Machtsspelen opsporen en verijdelen

«Hoe kunnen machtsverschijnselen verijdeld worden zonder te vervallen in scheefgetrokken communicatietechnieken zoals manipulatie? Hoe en waarom kan een machtsspel buiten ons medeweten om, tegen onze zin en ondanks onze goede bedoelingen toch nog ontstaan " De machtsspelen roepen veel vragen op waarop de voorgestelde vorming concrete antwoorden brengt.

 

De deelnemers zullen het volgende leren :

 • De dynamiek van machtsspelen neutraliseren
 • De oorsprong van machtsspelen kennen
 • Het onderscheid maken tussen gezonde en ongezonde macht
 • Handelen in goede samenhang met hun eigen perceptie van zaken
 • Bewust worden van hun conditionering en oordeel.

 

Inhoud:

 • Definitie van gezag en van macht
 • De 4 bronnen van macht in de onderneming
 • De types van directe macht in de onderneming
 • De dynamiek van machtsspelen
 • Het realiteitsprincipe
 • De notie contract
 • Welk gezag op welk moment?

 

Methode :

Interventie gericht op interactie en actieve participatie van eenieder tijdens oefeningen en verfilmde rollenspellen.