Zijn tijd op (een meer) efficiënte manier beheren

 

 

Dat U nu vlug of traag werkt, op een georganiseerde of versnipperde manier; dat U al dan niet inspanningen levert om sneller te gaan… een dag zal altijd slechts 24 uren tellen.

De uren lopen voor iedereen op dezelfde manier. Het is dus een illusie van op de tijd een invloed te willen uitoefenen. De vorming die hier wordt voorgesteld zal integendeel toelaten actie te nemen op de wijze waarop men zijn tijd organiseert.

De deelnemers zullen het volgende leren :

 • De echte prioriteiten identificeren wanneer alles prioritair is
 • De tijd nemen te plannen ondanks onverwachte en dringende voorvallen
 • Er in lukken personen te vinden aan wie delegeren wanneer iedereen reeds overbelast is
 • Druk verdragen zonder stress
 • Zich de tips van pro-actieve personen eigenmaken
 • Een goede werkmethode aanwerven.

 

Behandelde thema's :

 • De weten van Pareto, van Parkinson, van Carlson, van Illitch
 • De tijdsdieven
 • Onze defensiemechanismen tegenover actie
 • Constructieve actie
 • Planning 
 • Neen kunnen zeggen (" overdrachten " vermijden)
 • Delegatietechnieken 
 • Verantwoordelijkheidszones 
 • Het structuren van de tijd (achtergrondpositie, ritueel, tijdverdrijf, activiteit, listen, intimiteit)

 

Methode :

Actieve en participatieve pedagogie die theorie inbreng, rollenspellen, gefilmde oefeningen en groepstaken inhoudt.

 

Meer info ?

tel. : +32 (0) 67 77 27 27 of e-mail: office@manacoach.com