Assertiviteit

De technieken van Assertiviteit en Zelfzekerheid beheersen

Assertief worden is mogelijk als men leert afstand te nemen van manipulatie, van onderdanigheid en van agressiviteit om efficiënte en volwassen communicatie te bevorderen.

«Op een tijdstip waar een hoog niveau van veeleisendheid en kwaliteit de onderneming doorkruist, blijkt een gezonde zelfzekerheid een sleuteltroef te zijn ".

 

De deelnemers zullen het volgende leren :

 • Ontdekken en ontwijken van gedragingen die in de weg staan van assertiviteit ( vlucht, manipulatie, agressiviteit, en de gevolgen ervan)
 • Verijdelen van geloof dat ons verlamt
 • Constructieve kritiek uiten en duidelijke verzoeken formuleren
 • Positieve of negatieve feedback geven in verband met specifieke, meetbare, aanvaardbare, realistische en tijdsgebonden objectieven
 • Neen kunnen zeggen
 • Agressiviteit het hoofd kunnen bieden en op kritiek kunnen antwoorden
 • Aktief luisteren

 

Behandelde thema's :

 •  Assertieve en niet assertieve gedragingen
 •  De stappen van assertiviteit
 •  Het geven van feedback
 •  Het referentiekader
 •  Agressiviteit beheren
 •  Het beheren van eigen stress
 •  Actieve luistertechnieken
 •  Neen kunnen zeggen zonder de relatie op de helling te zetten

 

Methode :

Onze methode ontleedt van A tot Z de mechanismen et gewoonten die gunstig of ongunstig zijn voor assertiviteit, door middel van theorie, oefeningen en gefilmde simulaties.

 

Duur : 2 dagen

 

Meer info ?

tél. : +32 (0) 67 77 27 27

office@manacoach.com