Sales coaching

Met deze opleiding kunt u

 • De kwaliteiten van uw verkopers waarderen,
 • Uw rol als beheerder en coach in evenwicht brengen,
 • De teamgeest bevorderen,
 • Vorderingsplannen met uw commercieel medewerkers opmaken,
 • De gesprekstechnieken beheersen.

 

Inhoud :

 • De rol van de commercieel directeur
 • Een onderscheid maken tussen zijn rol als manager en zijn rol als « sales coach »
 • Het ontwikkelen van coaching vaardigheden
 • Een vorderingscontract opmaken met de handelsvertegenwoordiger
 • Het zoeken naar zijn sterke punten
 • Het zoeken naar zijn verbeterpunten
 • De opleiding
 • De monitoring tools
 • De te bereiken doelstellingen
 • De te voeren acties
 • De behaalde resultaten
 • De coaching tools
 • De coachinggesprekken
 • De begeleiding van de verandering en het verzet hiertegen
 • De feedback

  

Methode:

Actieve en participatieve pedagogie, met inbegrip van een theoretische inbreng, in beeld gebrachte situaties of groepswerken.