De impact van emoties in de manager missie integreren

De deelnemers zullen het volgende leren :

 •  Hun capaciteit eigen emoties te identificeren en te beheren ontwikkelen
 •  Het onderscheid maken tussen blokkerende en constructieve emoties
 •  De link tot stand brengen tussen eigen rationaliteit, emoties en gedragingen
 •  De impact van emoties op veranderingsproces begrijpen
 •  Actieplannen opstellen die op positieve manier emoties integreren
 •  Door anderen uitgedrukte emoties identificeren
 •  De emotie van enthousiasme bij medewerkers kunnen opwekken

 

Behandelde thema's :

 •  De functies van emotie en hun belang
 •  De verschillende categorieën emoties
 •  De contactzones met de realiteit: het denken, de gevoelens en de gedragingen
 •  De plaats van emoties in de managementfuncties
 •  Emoties en stress
 •  De impact van emoties bij het coachen van medewerkers
 •  De rol van emoties in het beheer van emoties

 

Methode :

De basistheorieën van motivatie zullen hier voorgesteld worden samen met oefeningen en rollenspellen die een efficiënte aanpassing naar adequate gedragingen zullen toelaten.