De waarden

De algemene doelstelling van de opleiding bestaat erin de verantwoordelijken tools aan te reiken teneinde hen te helpen :

  • de rol van de waarden binnen hun team te begrijpen
  • het begrip van referentiekader op gedragsvlak voor te stellen
  • de waarden aan te wenden voor de gesprekken met betrekking tot het bepalen van de doelstellingen, de monitoring, de evaluatie, de corrigerende feedback
  • de waarden in concrete houdingen en gedragingen te vertalen

   

Inhoud:

  • het verband tussen waarden, ondernemingscultuur en management
  • de verschillende waardetypes
  • de waarden ten aanzien van de gedragingen
  • de toepassing van de waarden binnen zijn organisatie
  • de rol van de communicatie
  • de actieve inzet van de medewerkers 

 

Methode:

Actieve en participatieve pedagogie, met inbegrip van een theoretische inbreng, in beeld gebrachte situaties of groepswerken.